Telefon:

Rut Herbjørnsen, ordf: 0708 – 808 342


  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

Välkommen till Svenska Patentombudsföreningen

Svenska Patentombudsföreningen är en sammanslutning av patentingenjörer, mönsterombud, varumärkeskonsulter och jurister på Sveriges ledande patentbyråer.

Vi har också en grupp på LinkedIn som är öppen för medlemmar i SPOF.

SPOF:s stadgar ändrades på föreningsmötet den 6 september 2012, främst för att förenkla reglerna för medlemskap. De nya stadgarna hittar du här.

Om SPOFs framtid

Ska SPOF fortsätta finnas som fristående organisation?
Frågan togs upp och omröstades på julmötet den 4 december 2012. Majoriteten vill gå vidare och undersöka möjligheterna att gå samman med SIPF. Läs mer om SPOFs framtid här och vad du som medlem behöver fundera över samt ta ställning till angående detta.

Nya e-verktyg från EPO

Läs mer om de nya verktygen här.

Hitta rätt ombud för dig

sidbild_natverk

Prev Next

Nyhet om UPC

Den förberedande kommittén har lagt ut en reviderad tidsplan för förberedelsearbetet med att inrätta den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Läs mer

European Patent Litigation Certificate

Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet Regeringskansliet meddelar.

Läs mer

Nyheter från mönsterkommitén

Ta del av vilket land som blir nästa medlem i Hague System.

Läs mer

Nytt om OHIM 20 mars 2014

Mönsterkommittén vill gärna ha era synpunkter!

Läs mer

Nyheter 16 december 2013

Varumärkeskommittén informerar

Läs mer

Nyheter från PRV

Ny praxis för klassning i varumärkesärenden: precisering av klassrubriker.

Läs mer