Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 0734 – 462 402

 

  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

Välkommen till Svenska Patentombudsföreningen

Svenska Patentombudsföreningen är en sammanslutning av patentingenjörer, mönsterombud, varumärkeskonsulter och jurister på Sveriges ledande patentbyråer.

Vi anordnar medlemsmöten några gånger per år och är remissinstans i frågor som gäller lagstiftningsverksamhet inom det immaterialrättsliga området.

Som medlem i SPOF får du tillgång till videkonferenslokaler till reducerad kostnad, för muntliga förhandlingar med EPO, eller för andra ändamål.

En grupp med erfarna personer finns redo att agera bollplank om du befinner dig i en knepig situation med en kund, en granskare, eller något annat som rör din yrkesutövning.

Vi har också en grupp på LinkedIn som är öppen för medlemmar i SPOF.

SPOF:s stadgar ändrades på föreningsmötet den 5 september 2017, främst för att förenkla reglerna för medlemskap. De nya stadgarna hittar du här.

 

Hitta rätt ombud för dig

Kommande möten

sidbild_natverk

Prev Next

CEIPI EQE-kurs

CEIPI startar nu upp en ny kurs som vänder sig till patent attorneys som står i början av studier för EQE Kursen löper kontinuerligt under ca två års tid och följer huvudsakligen den Study Guide som finns på EPO:s website. Hela EPC gås igenom och kursen lämpar sig väl för den som planerar att gå upp på Pre-Exam inom 1-2 år. Upplägget som gäller är det så kallade "15%-konceptet" vilket innebär att det är en lokal kurs på distans, koordinatorn organiserar kursen och deltagarna betalar 15% av de kursavgifter som anges på CEIPI:s web. För mer information och anmälan, kontakta mig. Med vänlig...

Läs mer

Stockholms tingsrätt söker ett patentråd till Patent- och marknadsdomstolen

Stockholms tingsrätt söker ett patentråd till Patent- och marknadsdomstolen Arbetsbeskrivning                     Patent- och marknadsdomstolen är en av fem dömande avdelningar vid Stockholms tingsrätt och avdelningen handlägger i princip uteslutande immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. Domstolen har inrättats för att vara den enda tingsrätt i landet att handlägga mål och ärenden inom dessa rättsområden. I Patent- och marknadsdomstolens handläggning av patenträttsliga mål och ärenden deltar såväl juristdomare som tekniskt kunniga ledamöter. De tekniskt kunniga ledamöter som är anställda i domstolen benämns patentråd och är ordinarie domare. Vid Patent- och marknadsdomstolen finns i dag fem patentråd. Domstolen söker nu ett ytterligare patentråd. http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/Lediga-anstallningar1/Stockholms-tingsratt-soker-ett-patentrad-till-Patent--och-marknadsdomstolen/                         

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

Nyhet om UPC

Den förberedande kommittén har lagt ut en reviderad tidsplan för förberedelsearbetet med att inrätta den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Läs mer

European Patent Litigation Certificate

Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet Regeringskansliet meddelar.

Läs mer

Nyheter från mönsterkommitén

Ta del av vilket land som blir nästa medlem i Hague System.

Läs mer