Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 0734 – 462 402

 

SPOF och omvärlden

SPOF ingick tidigare i FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle). Numera finns FICPI Sweden som FICPIs svenska avdelning, men många av SPOFs medlemmar är fortfarande även medlemmar i FICPI. Det är en världsomspännande sammanslutning för privatpraktiserande ombud inom det immaterialrättsliga området. SPOF har även kontakter med de övriga nordiska patentombudsföreningarna. Andra organisationer, där enskilda medlemmar i SPOF ofta är medlemmar är bl a AIPPI (International association for the protection of industrial property), INTA (International Trade Mark Association) och SFIR (Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd).
 

Hitta rätt ombud för dig

Prev Next

ÅRSMÖTE tisdagen den 27 mars kl. 15, 2018

Årsmöte & Föreläsning om den nya dataskyddsförordningen (GDPR)            Inbjudan & anmälan                           Agenda   

Läs mer

CEIPI EQE-kurs

CEIPI startar nu upp en ny kurs som vänder sig till patent attorneys som står i början av studier för EQE

Läs mer

Nordiskt Kemistmöte 2018

Öppet för registrering http://www.kemistmote.org/Anmälan Program  

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

Nyhet om UPC

Den förberedande kommittén har lagt ut en reviderad tidsplan för förberedelsearbetet med att inrätta den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Läs mer

European Patent Litigation Certificate

Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet Regeringskansliet meddelar.

Läs mer

sidbild_natverk