Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 070-438 77 65

 

SPOF och omvärlden

SPOF ingick tidigare i FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle). Numera finns FICPI Sweden som FICPIs svenska avdelning, men många av SPOFs medlemmar är fortfarande även medlemmar i FICPI. Det är en världsomspännande sammanslutning för privatpraktiserande ombud inom det immaterialrättsliga området. SPOF har även kontakter med de övriga nordiska patentombudsföreningarna. Andra organisationer, där enskilda medlemmar i SPOF ofta är medlemmar är bl a AIPPI (International association for the protection of industrial property), INTA (International Trade Mark Association) och SFIR (Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd).
 

Hitta rätt ombud för dig

Prev Next

Hemsidan är under omarbetning

Vi hoppas vara färdiga med det till hösten! TREVLIG SOMMAR!  

Läs mer

CEIPI EQE-kurs

CEIPI startar nu upp en ny kurs som vänder sig till patent attorneys som står i början av studier för EQE

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

sidbild_natverk