Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 0734 – 462 402

 

Remissarkivet - här hittar du våra gamla remisser

Ville du egentligen se våra nyare remisser så hittar du dem här.

SPOF är ofta remissinstans i frågor som gäller lagstiftningsverksamhet inom det immaterialrättsliga området. Arbetet utförs oftast i de olika kommittéerna.

Auktorisation av patentombud
pdf-fil (447 kB)


Kompletterande remiss Auktorisation av patentombud:
Förslag till organisationslösning för statlig auktorisation av patentombud
N2009 5849 MK.pdf (684.82 kB)

Genomförande av sanktionsdirektivet
pdf-fil (68 kB)

Patent och innovationer för tillväxt och välfärd
pdf-fil (448 kB)

Åtgärder för en effektivare holdingbolagsstruktur
pdf-fil (72 kB) 

Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor
pdf-fil (56 kB)


Patentskydd för biotekniska uppfinningar
pdf-fil (51 kB)


SPOF Yttrande SOU2008_20.pdf (74 kB)


Förstärkt skydd för företagshemligheter
pdf-fil (39 kB)

Departementspromemoria om genomförande av tjänstedirektivet
pdf-fil (108 kB)

Förslag från Norge om förändring av Madridsystemet för den internationella registreringen av varumärken
Ju 2009 1785 L3.pdf (4.8 MB)
2009-03-30 Remissvar_JU2009_1785_L3_(1).pdf (2.45 MB)
2009-04-08 Yttrande JU2009 1785 L3.pdf (1.36 MB)

Förslag till nationellt genomförande av UNESCO:s konvention om skydd av det immaterella kulturarvet.
Remiss Ku 2009 2175 KT.pdf (75.8 kB)
Rapport Dnr 14 052 09.pdf (4.19 MB)

Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang.
Remiss Ju 2010 326 L3 (1)[1].pdf (2.04 MB)

Yttrande Ju 2010 326 L3.pdf (77.31 kB) 

Betänkandet Mål och medel- särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)
Remiss Ju 2010 5515 DOM.pdf (80.76 kB)På väg mot en inre Marknadsrätt
På väg mot en inre Marknadsakt.pdf
Remissvar UF 2010 69908 FIM.pdf

Fördjupande samarbete avseende det enhetliga patentskyddet och desss översättningsarrangemang
Referensgruppmöte om det enhetliga patentskyddet och den europeiska patentdomstolen.pdf
Ju 2011 255 L3 (2).pdf
Ju 2011 255 L3 (3).pdf
Remiss Ju2011 255 L3.pdf
Remissyttrande SPOF SEPAF Ju 2011 255 L3.pdf

Förtur för "gröna" patentansökningar
Promemoria Förtur för grön patentansökningar.pdf
Förtur för gröna patentansökningar.pdf
Bilaga 2 Förtur gröna patentansökningar.pdf
Bilaga 3 Förtur gröna patentansökningar.pdf

Europeiska kommissionens förslag till ny förordning angående tullmyndigheternas ingripande mot intrång i vissa immateriella rättigheter
Remiss Fi2011 2850.pdf

Hitta rätt ombud för dig

Prev Next

ÅRSMÖTE tisdagen den 27 mars kl. 15, 2018

Årsmöte & Föreläsning om den nya dataskyddsförordningen (GDPR)            Inbjudan & anmälan                           Agenda   

Läs mer

CEIPI EQE-kurs

CEIPI startar nu upp en ny kurs som vänder sig till patent attorneys som står i början av studier för EQE

Läs mer

Nordiskt Kemistmöte 2018

Öppet för registrering http://www.kemistmote.org/Anmälan Program  

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

Nyhet om UPC

Den förberedande kommittén har lagt ut en reviderad tidsplan för förberedelsearbetet med att inrätta den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Läs mer

European Patent Litigation Certificate

Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet Regeringskansliet meddelar.

Läs mer