Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 0734 – 462 402

 

20140508

OHIM:s konvergensprogram:

OHIM:s samtliga konvergensprogram (CP1 till CP7) presenterades och finns beskrivna i bifogad presentation. PRV kommer att implementera e-filingverktyget för varumärken och då även taxonomin (CP1 och 2). Det sker sannolikt under hösten 2014. SPOF framhåller intresset av att kunna skriva in varuförteckning i fritext. Noterbart är även att Sverige inte kommer att tillämpa OHIM:s praxis gällande svartvita varumärken (CP4) samt att Sverige har tagit initiativ till användardeltagande gällande grafisk återgivning av design (CP6).

Se mötesprotokollet i sin helhet här.

Hitta rätt ombud för dig

Kommande möten

Prev Next

Nordiskt Kemistmöte 2018

Nordiskt Kemistmöte 2018 It is traditional that patent consultants from the 5 Nordic countries meet every other year at the Nordiskt Kemistmöte to network and discuss topicsthat are particularly relevant for patenting of chemical and biochemical inventions.

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

Nyhet om UPC

Den förberedande kommittén har lagt ut en reviderad tidsplan för förberedelsearbetet med att inrätta den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Läs mer

European Patent Litigation Certificate

Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet Regeringskansliet meddelar.

Läs mer

Nyheter från mönsterkommitén

Ta del av vilket land som blir nästa medlem i Hague System.

Läs mer

Nytt om OHIM 20 mars 2014

Mönsterkommittén vill gärna ha era synpunkter!

Läs mer